Sant gadgebaba information in marathi । संत गाडगेबाबा माहिती मराठी

Sant gadgebaba information in marathi

Sant gadgebaba information in marathi: संत गाडगेबाबा हे महाराष्ट्रातील एक महान समाजसुधारक होते. त्यांनी आपल्या जीवनात अंधश्रद्धा, जातीभेद, अस्पृश्यता, अज्ञान आणि गरीबी …

Read more