महाराष्ट्र राज्याची स्थापना प्रादेशिक विभाग व स्थान l महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केंव्हा झाली l Establishment of the state of maharashatra regional division and location

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केंव्हा झाली. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना : 1 मे 1960 रोजी झालेले आहे. महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग ; ( १ ) …

Read more