महाराष्ट्राची प्राकृतिक रचना व भूरचना l Natural structure and topography of maharashtra

महाराष्ट्राची प्राकृतिक रचना व भूरचना खालीलप्रमाणे । Natural structure and topography of maharashtra   आपण आता कोकण किनारपट्टी ची माहिती पाहणार आहोत …

Read more

देशातील पहिला विहीर जोड प्रकल्पा विषयी माहिती l information about the first well connection project in the country

देशातील पहिला विहीर जोड प्रकल्प या विषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत.   सातारा जिल्ह्यातील धावडशी गावात काही जास्त पाणी असते तर …

Read more

महाराष्ट्रातील चार प्रादेशिक विभाग व त्यांतील 35 जिल्हे l Four regional divisions of maharashtra and 35 of them

महाराष्ट्रातील चार प्रादेशिक विभाग व त्यांतील ३५ जिल्हे । Maharashtra   १. कोकण विभाग : ( १ ) मुंबई  (२ ) मुंबई …

Read more

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना प्रादेशिक विभाग व स्थान l महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केंव्हा झाली l Establishment of the state of maharashatra regional division and location

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना केंव्हा झाली. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना : 1 मे 1960 रोजी झालेले आहे. महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग ; ( १ ) …

Read more