किरणोपचार म्हणजे काय : What Is Radiation Therapy

किरोनोपचार म्हणजे काय ? What is radiation therapy ? अनेक पदार्थ किरणोत्सर्गी असता त्यात नैसर्गिक व कृत्रिम पदार्थाचा समावेश होतो.क्ष किरण गॅगा किरण अल्फा बीटा व प्रोटॉन असे अनेक किरणोत्सर्ग आपल्याला ज्ञात आहेत. अनुबॉम्ब सारख्या विध्वंसक आस्त्रामुळे होणारे दुष्परिणाम मध्ये किरणोत्साराचे दुष्परिणाम खूप महत्त्वाचे असतात. किरणोत्सार च्या प्रभावामुळे रक्ताचा कर्करोग इतर इंद्रियांचे कर्करोग तसेच आयुष्यमान …

किरणोपचार म्हणजे काय : What Is Radiation Therapy Read More »