SSC Requitment 2021 : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत विविध पदांच्या एकूण Post 3261 जागा

स्टाफ सीलेक्शन कमिशन यांच्यामार्फत केंद्र सरकारच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या 3261 जागा भरण्यासाठी पदानुसार उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात सुरुवात झालेली आहे. शैक्षिणिक पात्रता …

Read more