ठिबक सिंचन माहिती मराठी Drip irrigation information marathi

Drip Irrigation Information Marathi : ठिबक सिंचन म्हणजे पिकांच्या झाडाच्या मुळाशी लहानसा नळीद्वारे थेंबथेंब किंवा बारीक धारेने पाणी देण्याच्या आधुनिक पद्धत ही ...
Read more