दहीहंडीत 7 थर का? पहा इथे संपूर्ण माहिती | Why there are seven layers in a curd

मनुष्य शरीर स्थित कुंडलिनी शक्ती मध्ये जे चक्र आहेत ते सात चक्र आहेत. दहीहंडीत रचले जाणारे थर सुद्धा सात असतात ( किंवा सातच असावेत ). ( हल्ली आठ थरांच्या, नऊ थरांच्या ज्या हंड्या रचल्या जातात. त्या विक्रम नोंदवण्यासाठी रचल्या जातात.) हे सात कुंडलिनीशी संबंधित आहेत. तेच थर  मुलधार चक्र  स्वाधिष्ठान चक्र  मणिपूर चक्र  अनाहत चक्र  …

दहीहंडीत 7 थर का? पहा इथे संपूर्ण माहिती | Why there are seven layers in a curd Read More »