मृत्यू नंतर मृतदेह कडक का होतो : Why the corpse is stiff after death

मृत्यू नंतर मृतदेह कडक का होतो? माणूस मेल्यानंतर सुरुवातीला त्याचे स्नायू शिथिल होतात व शरीर सैल पडते ही अवस्था तीन ते चार तासात होते. त्यानंतर मात्र शरीरात काही बदल घडून येताना स्नायूंतील बदलांमुळे मृतदेह कडक होतो. स्नायूंमध्ये मायोसीन आणि ॲक्टी न नावाचे तंतू असतात. त्यांना आकुंचन प्रसरणामुळेच स्नायूंचे आकुंचन प्रसरण होत असते आकुंचन पावल्या नंतर …

मृत्यू नंतर मृतदेह कडक का होतो : Why the corpse is stiff after death Read More »