महाराष्ट्रातील सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रातील अग्रणी व्यक्ती | Leading person in the social and religious field in Maharashtra

प्रस्ताविक : ब्रिटिशांचे राज्य हिंदुस्तान स्थापन झाल्यानंतर देशात सामाजिक प्रबोधनाचा आधुनिकीकरणास सुरुवात झाली महाराष्ट्रातील प्रबोधनास 19 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात प्रारंभ झाला विशेष म्हणजे ...
Read more