निलगिरी तेलाचे फायदे कोणते आहेत ते फायदे पहा येथे

निलगिरी तेलाचे फायदे पहा इथे. निलगिरी ही एक औषधी वनस्पती म्हणून ओळखले जाते निलगिरी चा अनेक पद्धतीने उपयोग होतो. अशा या निलगिरीला उबदार प्रदेशातील वनस्पती म्हणूनही ओळखले जाते. या वनस्पतीचा उपयोग औषधी वनस्पती म्हणूनही केला जातो. या माध्यमातून तेल, उद्योगिक तेल, औषधी तेल बनवण्यात येते. अशाच या निलगिरी पासून बनवलेल्या तेलाचा वापर कोणत्या आजारावर करू …

निलगिरी तेलाचे फायदे कोणते आहेत ते फायदे पहा येथे Read More »