भाभा अनु संशोधन केंद्र मुंबई मध्ये एकूण 4374 जागांसाठी पदभरती पहा इथे सविस्तर जाहिरात

भाभा अनुसंशोधन केंद्र मुंबई मध्ये एकूण 4374 जागांसाठी पदभरती निघालेली आहे तरी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी या भरतीसाठी अर्ज भरावा पहा येथे संपूर्ण माहिती

भाभा अनुसंशोधन केंद्र मुंबई मध्ये एकूण 4374 जागा

तसेच बाबा अनुसंशोधन केंद्र मुंबई मध्ये

टेक्निकल ऑफिसर

सायंटिफिक असिस्टंट

टेक्निशियन

स्टायपेंडरी ट्रेनि

स्टायपेंडरी ट्रेनि

अशा वेगवेगळ्या पदांच्या जागा निघालेल्या आहेत तरी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे.

तरी पात्र असणाऱ्या उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावयाचा आहे.

तसेच या अर्जाची अंतिम दिनांक 22 मे 2023 पर्यंत वैद्य आहे.

Online Application

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top